ستون شیشه ای دکوراتیو

ساخت بدنه و نمای خارجی ستون به صورت شفاف و نیمه شفاف همراه با نور پردازی با استفاده از کاشی شیشه ای و تایل شیشه ای دست ساز امکانی مناسبی را در اختیار طراحان و معماران قرار می دهد. تنوع ترکیب بندی و رنگهای نامحدود و اندازه های گوناگون از خصوصیات شیشه دست ساز و کاشی شیشه ای می باشد

ستون شیشه ای دکوراتیو

جداره بیرونی ستونهای درون فضا نیاز به طراحی برای زیبا سازی دارند. تایل شیشه ای و کاشی شیشه ای رنگی محصولی زیبا برای جداره سازی ستونهای ساختمان می باشد. تنوع در ابعاد و رنگ و اندازه ، دست طراحان را برای دکوراسون داخلی باز کرده است.