پله و نرده شیشه ای دست ساز

پله و نرده شیشه ای دست ساز دکوراتیو رنگی

ساخت بدنه و نمای خارجی ستون به صورت شفاف و نیمه شفاف همراه با نور پردازی با استفاده از کاشی شیشه ای و تایل شیشه ای دست ساز امکانی مناسبی را در اختیار طراحان و معماران قرار می دهد. تنوع ترکیب بندی و رنگهای نامحدود و اندازه های گوناگون از خصوصیات شیشه دست ساز و کاشی شیشه ای می باشد