صنایع دستی شیشه ای

استاد کاران شیشه گر و بلور ساز قرنهاست به کار تولید صنایع دستی شیشه ای همت می گمارند . پخته شدن پودر سیلیس همراه با اکسیدهای فلزی رنگهای متنوع زیبایی را در شیشه مذاب آماده ساخت فراهم می کند .ساخت صنایع دستی شیشه ای به علت گرمای شدید و داغی بالای بلور مذاب ، کاری سخت اما هنرمندانه است. انواع تنگهای شیشه ای ، کاشی شیشه ای ، ظروف شیشه ای ، شمع دان شیشه ای و هزاران صنایع دستی شیشه ای دیگر ، همگی همت و هنر خلاقانه اساتید این رشته را به نمایش می گذارد.