پله و نرده شیشه ای دست ساز

بالا بردن سطح شفافیت پله ها و ساخت پله دکورتیو به واسطه وجود کاشی شیشه ای و تایل شیشه ای در طراحی ساختمان امکان پذیر شده است. استفاده از کاشی شیشه ای مات و کاشی شیشه ای شفاف در پله ها و نرده ها می تواند در عین عبور دادن نور ، دید مزاحم را محدود نماید. تنوع در رنگ ، اندازه و ترکیب بندی کاشی شیشه ای دست ساز امکان ساخت هر نوع پله و نرده شیشه ای دست ساز دکوراتیو رنگی را فراهم ساخته است

پله و نرده شیشه ای دست ساز

ایجاد فضای شفاف و نیمه شفاف برای جداره سازی یا جدا سازی فضاها در راه پله ها و نرده ها ، امکانی برای طراحی این فضاهاست . استفاده از تایل شیشه ای و کاشی شیشه ای در نرده ها و راه پله ها فضایی مطبوع و زیبا فراهم می آورد.