کاشی شیشه ای فیوز

کاشی شیشه ای فیوز یا شیشه فیوز آبگینه نقش ایران نوعی شیشه دست ساز دکوراتیو است که در تولید آن نیاز به نقطه ذوب رسیدن شیشه نیازی نمی باشد. تایل شیشه ای فیوز fusing glass دارای طرحهای متنوع و اندازه های مختلف می باشد . این کاشی شیشه ای در نورگیر ، سقفهای کاذب ، دوپوش های سقفی ، پارتیشن بندی ، جداره سازی ها ، بدنه های راه پله و فضای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.