خدمات
برای طراحی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده از متریال مناسب بسیار ضروری به نظر می رسد . طراحی جداره ، پارتیشن ، بدنه های عمودی و افقی ، نورگیر، سقف کاذب ، ستون ، در و پنجره ، راه پله ، فضای ورودی ، آشپزخانه و کابینت و نمای ساختمان بهتر است با توجه به نیاز کارفرما و بهبود کیفیت فضایی صورت گیرد. دراین راستا شرکت آبگینه نقش ایران ، محصولات متنوع شیشه ای دست ساز را برای بهبود کیفیت فضایی در اختیار طراحان، مهندسان معمار ، طراحان داخلی و کارفرمایان و استفاده کنندگان از فضا قرار داده است. این محصولات شامل شیشه رنگی، تایل شیشه ای ، کاشی شیشه ای، آجر شیشه ای، بلوک شیشه ای، موزاییک شیشه ای، پازل شیشه ای، سرامیک شیشه ای، شیشه بین کابینتی، پانل شیشه ای ، بلوک دو جداره ، کاشی شیشه ای فیوز، کاشی شیشه ای صنعتی و کاشی های کامپوزیت دکوراتیومی باشد.
طراحی ، تولید و اجرای کاشی شیشه ای و استفاده از تایل شیشه ای در طرحهای ساختمانی تخصص مجموعه آبگینه نقش ایران است. تنوع نامحدود در طرح و رنگ و نامحدود بودن اندازه های کاشی شیشه ای و تایل شیشه ای و قابلیت تولید کاشی شیشه ای مات و تایل شیشه ای نیمه مات و کاشی شیشه بین کابینتی زیبا ،طراحان داخلی را مشتاق استفاده از کاشی شیشه ای دست ساز دکوراتیو نموده است.

خدمات ما

شیشه رنگی

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای

تایل شیشه ای

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای

کاشی شیشه ای

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای

آجر شیشه ای

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای

بلوک شیشه ای

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای

آینه دکوراتیو

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای

شیشه لاکوبل

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل،
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای

موزاییک شیشه ای

شیشه رنگی،تایل شیشه ای،کاشی شیشه ای،آجر شیشه ای،بلوک شیشه ای،آینه دکوراتیو،شیشه لاکوبل،
موزاییک شیشه ای،سرامیک شیشه ای،شیشه بین کابینتی،پانل شیشه ای،سقف کاذب شیشه ای،نورگیر شیشه ای،پازل شیشه ای